~ Sune von Erbs ~

 

Tømrer ~ Snedker arbejde

store & små opgaver

udføres i god kvalitet

 

  Tegning og Teknik

  

    Både ved istandsættelse og nybygning er det altid en god ide at tænke

    sig grundigt om.  Det er ofte en udfordring at få nutidens og fremtidens

    stigende krav til varmetabsrammer, vedligeholdsvenlighed og æstetik

    til at harmonere.

    I den forbindelse udfører jeg tegningsmateriale der generelt anvendes til:

 

                                                                 * Visualisering for kunden

                                                                 * Bilag til ansøgning om byggetilladelse

                                                                 * Materialeberegning ~ herunder minimering af spild

                                                                 * Fremstilling af emner hjemmefra (minimerer åbningstiden af et projekt)

                                                                 * Grundlag for evt. beregninger (varmetabsberegning, statik m.m.)

 

                                                                Har også leveret tegningsmateriale til CNC-maskineri i forbindelse med

                                                                fremstilling af en større mængde komplicerede træemner.

                                                                Alt tegningsmateriale udføres på computer, dette giver ofte den fordel

                                                                at kunne sende kunden PDF-print undervejs i processen.